Πλάνο

Ακόμα μία
προσπάθεια.
Προς τι;
Το πλάνο δεν
μας χωράει
πια όλους
κι όμως
κάπου πρέπει
να προσθέσω
την οπτική