Λήθη

Τελική ισορροπία
έλλειψη οξυγόνου
ευκαμψία άκαμπτη
φόντος μαύρος
λίθινη αιώρα
συμμετοχή αμέτοχη
του ρολογιού
των αγαλμάτων.
Ο καιρός, κραυγής
Απομεινάρι.
Σήμερα έβρεξε πολύ.