Καθολική

Η ομίχλη
συνηγορούσε
στη φωσφορίζουσα
επιστροφή μου.
Με εξαίρεση την
σιωπή, ο ήλιος
πρόσθετη εξάρτηση
Συνειδητά και
με προσοχή,
συναντιέμαι
μ’ εμένα
Σε πλεύση
Καθολική