Γράμμα

Μήκη και πλάτη
αυθαίρετα,
διεκδικούν εδάφη
που φλέγονται
(βλέπεις, οι
ανεπάρκειες,
δεν έχουν
ακόμη νεκρό
το γράμμα.)

Εγώ η Οδός;
Εγώ το αίμα;

Απέριττα που
τυλίγεσαι, γύρω
από τον λαιμό μου.

Κι όλα τριγύρω
έλκονται. Σαν
ύστατη μετάνοια