Έδαφος

Το κύκνειο
τραγούδι σας
ήδη έχει σιγάσει.
Είμαι πια δίχως
αφορμές, πρόχειρες
αναμνήσεις
-κι αφήνομαι να
δεσμευτώ στις
άγριες απώλειες.
(Ένα οικείο έδαφος,
ελκύει τους θανάτους)
και με λυτρώνει μυστικά
το «Ω γλυκύ μου έαρ».