Ας μην υπήρξες

Ας μην υπήρξες
Ας σε φαντάστηκα ίσως
Η άμμος παραμένει κίτρινη
Οπως και το φθινόπωρο
Στα φύλλα των, καρποφόρων
Και μη, δέντρων
Ετσι… ετσι, δεν μπορώ
Να μη σ’ αναζητώ
Ακόμα και στην ανωνυμία σου
Στις μπόρες, στο χαλάζι
Σε νηνεμίες του Απρίλη
Που τόσο πονούν
Μέσα στα πλαίσια μιας
Ανάρρωσης
Οταν κι αυτή σ’ αναζητεί
Σα νοσταλγική λευκή δαντέλα
Σε μητρικά χέρια ή γαίες παλιές.