Αρχή

Βρίσκομαι στο
γράμμα νι της
απομόνωσης.
Η λογική παγι-
δευμένη σε ρήξεις.
Σπασμωδικά
συλλαβίζω
τους κωδικούς